Polityka prywatności

§1 Postanowienia

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu internetowego, funkcjonującego pod adresem URL: https://www.no-code.pl
 2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest firma Web Expert Marcin Pawlak, siedziba: Ul. Borówkowa 11, 62-052 Komorniki, numer NIP: 775-248-30-68, adres e-mail: biuro@webexpert.com.pl
 3. Na podstawie Art. 37 RODO, firma "Web Expert Marcin Pawlak" nie powołała Inspektora Ochrony Danych.
 4. Polityka prywatności jest nieodłącznym elementem Regulaminu. Używając naszych usług, powierzasz nam swoje dane osobiste. Ten dokument ma na celu wyjaśnienie, jakie dane zbieramy, w jakim celu i jak są one używane. Te informacje są dla nas istotne, dlatego zalecamy szczegółowe zapoznanie się z niniejszym dokumentem, który określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, jak również zasady używania plików „Cookies”.
 5. Informujemy, że stosujemy się do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotyczącym ochrony danych osobowych osób fizycznych, jak również swobodnego przepływu tych danych, które zastąpiło dyrektywę 95/46/WE.


§2 Zasady prywatności

 1. Dbamy o Twoją prywatność i chcemy zapewnić Ci komfort korzystania z naszych usług. Doceniamy Twoje zaufanie, które nam okazujesz, przekazując swoje dane osobowe do realizacji naszych usług. Staramy się używać danych osobowych w sposób etyczny i zgodny z zaufaniem, jakim nas obdarzyłeś, ograniczając się tylko do niezbędnego zakresu dla świadczenia usług.
 2. Jako Użytkownik masz prawo do uzyskania szczegółowych i przejrzystych informacji o tym, jak używamy Twoich danych osobowych oraz do jakich celów są one wykorzystywane. Dokładnie informujemy o rodzaju zbieranych danych, sposobach ich użycia, ich odbiorcach oraz podajemy dane kontaktowe do podmiotów, które należy kontaktować w przypadku pytań.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sposobu, w jaki używamy Twoich danych, natychmiast podejmujemy działania, aby wyjaśnić i rozwiać te wątpliwości. Odpowiadamy w sposób wyczerpujący na wszelkie związane z tym pytania.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. c
   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  • art. 6 ust. 1 lit. d
   przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
  • art. 6 ust. 1 lit. e
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 5. Twoje dane osobowe, niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy oraz przez okres nie przekraczający tego, który określają obowiązujące przepisy prawa, w tym Kodeks cywilny oraz ustawa o rachunkowości. Oznacza to, że dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym ostatnia umowa została zrealizowana
 6. Twoje dane osobowe, które są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji przyszłych umów, będziemy przetwarzać aż do momentu, gdy zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania.
 7. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: dostęp do danych i otrzymanie ich kopii, sprostowanie nieprawidłowości, żądanie usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) zgodnie z art. 17 RODO, ograniczenie przetwarzania danych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO oraz przeniesienie danych przetwarzanych automatycznie.
 8. W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o ochronie danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pisemnie na nasz adres korespondencyjny.
 9. Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, współpracując z organami ochrony danych i uprawnionymi organami ścigania. W sytuacji braku konkretnych przepisów będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, normami społecznymi oraz obowiązującymi zwyczajami.
 10. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu przez stronę, z której zostałeś przekierowany do naszej Polityki prywatności. Twoja prośba o kontakt zostanie niezwłocznie przekazana do odpowiedniej osoby. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie.
 11. Zapewniamy, że podjęte zostaną wszelkie odpowiednie środki, aby zabezpieczyć Twoje dane przed nieuprawnionym i niekontrolowanym użyciem.

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  Obsługa zapytań przez formularz w celu realizacji usług
  Prezentacja oferty lub informacji
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora
  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”) 
 3. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników:
  • imię i nazwisko,
  • nazwa firmy,
  • adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • adres strony internetowej,
  • numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
  • inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
 4. Podanie powyższych danych przez jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.
 5. Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć firmy, które dostarczają usługi niezbędne do funkcjonowania naszego serwisu, w tym:
  Firmy hostingowe, które oferują usługi hostingu lub inne usługi powiązane na rzecz Administratora.
  Firmy odpowiedzialne za zarządzanie i dostarczanie usługi newslettera.


§4 Pliki Cookie

 1. Stosujemy pliki cookie oraz inne podobne technologie (zwane dalej „plikami cookie”). Są to dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, służące do korzystania z naszego Serwisu i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookie pozwalają nam dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb oraz preferencji użytkowników, a także pomagają w tworzeniu statystyk dotyczących użytkowania Serwisu. Dane zbierane za pomocą plików cookie są wykorzystywane wyłącznie do realizacji funkcji na korzyść użytkowników.
 2. W Serwisie wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie:
  • Cookies wewnętrzne – to pliki umieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez nasz system teleinformatyczny. Służą one do poprawy funkcjonalności naszego serwisu.
  • Cookies zewnętrzne – to pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych. Skrypty tych serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki cookies, są celowo dołączone do naszego serwisu przez zainstalowane skrypty i usługi.
  • Cookies sesyjne – to pliki umieszczane na urządzeniu użytkownika tylko na czas trwania sesji przeglądarki. Po jej zakończeniu pliki te są automatycznie usuwane z urządzenia.
  • Cookies trwałe – to pliki pozostające na urządzeniu użytkownika do czasu ich ręcznego usunięcia. Nie są one usuwane automatycznie po zakończeniu sesji, chyba że konfiguracja urządzenia użytkownika jest ustawiona na automatyczne usuwanie plików cookie po zakończeniu sesji.
 3. W Serwisie możemy stosować różne rodzaje plików cookie, które są niezbędne do zapewnienia jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług:
  • Niezbędne pliki cookie – są to pliki umożliwiające korzystanie z podstawowych funkcji strony, w tym uwierzytelnianie niezbędne do dostępu do usług wymagających logowania.
  • Pliki cookie zapewniające bezpieczeństwo – stosowane głównie do ochrony przed nadużyciami w procesie uwierzytelniania oraz zabezpieczeniem przed nieautoryzowanym dostępem.
  • Wydajnościowe pliki cookie – pozwalają na zbieranie danych o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony, co pomaga optymalizować jej działanie i dostosowywać treści do potrzeb odwiedzających.
  • Funkcjonalne pliki cookie – umożliwiają "zapamiętywanie" wyborów dokonanych przez użytkowników (np. wybrane języki, regiony) i personalizują interfejs użytkownika w celu lepszej ergonomii.
  • Reklamowe pliki cookie – służą do dostosowywania wyświetlanych reklam w taki sposób, aby odpowiadały one zainteresowaniom użytkowników, co zwiększa ich efektywność.
  • Statystyczne pliki cookie – wykorzystywane do prowadzenia statystyk, które obejmują analizę liczby użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów używanych urządzeń, typów połączeń i innych parametrów użytkowania strony, co pozwala na ciągłe ulepszanie serwisu i dostosowywanie go do potrzeb odwiedzających.
 4. Standardowo, przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie pozwalają na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mają możliwość modyfikacji tych ustawień, aby zarządzać plikami cookies zgodnie z własnymi preferencjami. Przeglądarka internetowa oferuje również funkcje umożliwiające usuwanie istniejących plików cookies, a także możliwość automatycznego blokowania przyszłych plików cookies. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć w sekcji pomocy lub dokumentacji danej przeglądarki internetowej.
  Należy pamiętać, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, co może ograniczyć pełną funkcjonalność i wygodę korzystania z naszych usług.
 5. Korzystanie z naszego Serwisu bez dokonania zmian w ustawieniach dotyczących plików cookie oznacza, że wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze masz możliwość wycofania tej zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookie. Aby ułatwić dokonanie odpowiednich zmian, poniżej znajdziesz informacje o tym, jak skonfigurować ustawienia plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  • Chrome
  • Opera
  • Firefox
  • Edge
  • Safari
  • Internet Explorer 11

§5 Prawa i obowiązki

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
  W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
 7. Prawo wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.


Kontakt z nami

Wczytywanie...